e-Evidence | Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, varstvo okolja
DOMOV PREDSTAVITEV PAKETI CENIK REFERENCE NAROČILO
Predstavitev aplikacije e-evidence
Program je namenjen vsem delodajalcem (pravne ali fizične osebe, državni organi, lokalne skupnosti, ipd), ki zaposlujejo delavca in so po veljavnih predpisih dolžni voditi evidence s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja.

Program omogoča enostavno upravljanje z evidenci ter sledljivost zapadlim obveznostim, kar vsekakor prispeva k zmanjšanju stroškov administriranja, istočasno pa se lahko izognemo morebitnim visokim kaznim.

Avtorji bodo skrbeli za sprotno implementacijo zakonodaje v program, zato si pridržujejo pravico do sprememb obsega in vsebin z namenom, da le-ta postane še prijaznejši za uporabnika.
Uporabnost in funkcionalnosti
Prikaz ključnih datumov zadev na seznamih, kot so:
- datum naslednjega usposabljanja zaposlenih,
- datum zdravstvenega pregleda zaposlenih,
- datum naslednjega pregleda opreme (delovna oprema, osebna varovalna oprema, gasilniki, hidranti, aktivna požarna zaščita, viri onesnaženja, ipd.),
- roki izvedbe inšpekcijskih odločb,
- opomniki,
- in še več.
Prikaz vseh ključnih zadev v koledarju.
Torej zadeve, ki so omenjene v prejšnji točki.
V kolikor je v podjetju več poslovnih enot, lahko podatke filtrirate tudi po poslovnih enotah.
Prikaz lastnih opomnikov in opomnikov, ki jih uporabniki dodelijo na nivoju podjetja (skupni opomniki).
Seznam podjetij, za katere izvajamo strokovne naloge.


Zapisniki in potrdila o izvajanju strokovnih nalog:
- usposabljanja zaposlenih iz VZD in VPP,
- pregledi delovne opreme,
- izdelava ocene tveganja,
- izdelava izjave o varnosti.
  PRIJAVA ZA UPORABNIKE
Poskrbite za ažurne in zgledno urejene evidence...
že od 93 € na leto.

Več o cenah paketov tukaj.
V kolikor bi želeli preizkusiti DEMO verzijo aplikacije ali pa prodobiti več informacij, lahko kliknete in izpolnete spodnji obrazec.
Obrazec
T: 041 512 309
E:
O poslovanju

Splošni pogoji poslovanja
Varovanje podatkov
Podpora

Pogosta vprašanja
Pišite nam
Administracija

Prijava
Registracija
© 2022 e-evidence. Vse pravice pridržane.